You are here: Home > Comedy, Crime, Drama, Mystery, Thriller > Gyakuten saiban

Gyakuten saiban

Gyakuten saiban

Year: 2012

Genres: Comedy,Crime,Drama,Mystery,Thriller

Countries: Japan

Votes: 125

Rating: 7.3

Cast: Takumi Saitô; Makoto Ayukawa; Shunsuke Daitô; Rei Dan; Akira Emoto; Takehiro Hira; Ryo Ishibashi; Mirei Kiritani; Fumiyo Kohinata; Akiyoshi Nakao; Hiroki Narimiya; Eisuke Sasai; Mitsuki Tanimura; Kimiko Yo

Storyline:

Tags: , , ,

Show/Hide Tags
Show/Hide Genres